Trainingen

Het Dyslexie Collectief heeft naast diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie ook een breder aanbod voor kinderen, ouders en scholen. Het aanbod bestaat uit individuele trajecten, maar ook trajecten in groepsverband. Het gaat daarbij om korte behandelingen, cursussen, trainingen, workshops en bijvoorbeeld voorlichtingen.  

 

Training
 
Soort training
 
Start in:
Cursus werkwoordspelling   Groepstraining voor het gestructureerd leren toepassen van werkwoordspellingsregels.   Op aanvraag
         
Typecursus 'blind typen'   Leren typen met de juiste vingerzetting en houding en blind leren typen   Februari 2020
         
Dyslexieclub   Leren omgaan met dyslexie - psycho-educatie   Op aanvraag
         
Zomerdip   Het opfrissen/herhalen van technische leesvaardigheid en spellingsvaardigheid   Augustus 2020
         
Get Ready voor de middelbare   Versterken van het vertrouwen in zichzelf en de omgeving bij de start op het voortgezet onderwijs.   Voorjaar 2020
         
ICT-hulpmiddelen   Inzicht krijgen in het aanbod van compenserende hulpmiddelen en tips bij het kiezen   Voorjaar 2020