Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552
E: info@dyslexiecollectief.nl

 

meer lezen

Op de agenda:

Doe je met ons mee? In februari 2019 starten er weer nieuwe typecursussen!

Locatie Marsmanplein vanaf donderdag 7 februari

Locatie Staten Bolwerk vanaf dinsdag 5 februari 

 

meer lezen

Privacy

Dyslexie Collectief > Contact > Privacy

 

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Het Dyslexie Collectief verwerkt persoonsgegevens van cliënt en betrokkenen. De gegevens worden verkregen via de aanmeldformulieren op de website die ingevuld worden door ouders en school. Door deze formulieren ondertekend met ons te delen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Het Dyslexie Collectief verwerkt de volgende gegevens van cliënt en betrokkenen:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke status, BSN-nummer, LVS-gegevens, beroep/functie, moedertaal, erfelijkheid en gezondheidsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Het Dyslexie Collectief verwerkt deze gegevens om telefonisch of via de mail contact met u op te nemen voor ontvangstbevestiging van formulieren, het opvragen van aanvullende informatie of gegevens en voor het maken van afspraken rondom onze diensten. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten (diagnostiek en/of behandeling) en de financiële verwerking ervan.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Het Dyslexie Collectief is volgens de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) wettelijk verplicht om het cliëntendossier 15 jaar te bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

 

Worden de gegevens gedeeld?

Het Dyslexie Collectief deelt enkel de gegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De diagnostiekgegevens worden na indicatie behandeling voor onderzoeksdoeleinden geanonimiseerd gedeeld met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Ook gebruikt het NKD uw mailadres voor het versturen van een cliënttevredenheidsvragenlijst. Gegevens worden met de gemeente gedeeld voor financiële doeleinden.

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dyslexiecollectief.nl. Het Dyslexie Collectief zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Hoe worden gegevens beveiligd?

Het Dyslexie Collectief neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Hiervoor worden technologische en organisatorische maatregelen getroffen in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Meer informatie?

Indien u meer uitleg of informatie wilt over de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Dyslexie Collectief via de mail (info@dyslexiecollectief.nl) of telefonisch (023-576 2552).