Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Over ons

Dyslexie Collectief > Over ons 

 

Missie: "Samen werkt beter!"

  • Het DC werkt vraaggericht, persoonlijk en klantgericht
  • Het DC is probleemoplossend, flexibel en creatief
  • Het DC zet theoretische goed onderbouwde en effectief bewezen methoden en materialen in
  • Het DC vertaalt gangbare en nieuwe theoretische inzichten naar praktisch, hulpverlenend handelen
  • Het DC stimuleert de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en de directbetrokkenen.
  • Het DC wil een gesprekspartner zijn voor de gemeente om de voor de jeugdzorg beschikbare middelen verantwoord in te zetten

 

Visie

  • De zorg vanuit het DC is gericht op het optimaliseren van de ontwikkeling van het kind door aan te sluiten bij diens hulpvraag en competenties te versterken mede door het activeren van een positieve bijdrage vanuit de opvoedings- en onderwijscontext van het kind.
  • Samenwerking binnen het team versterkt kwaliteit van handelen en de teamgeest.
  • Samenwerking met ouders, onderwijs en andere zorgaanbieders vanuit de (basis) GGZ is bevorderend voor een goede afstemming en het bieden van zorg op maat.
  • Deskundig handelen vanuit de betrokkenheid bij de cliënt (en zijn omgeving), rekening houdend met diens wensen, mogelijkheden en belemmeringen draagt bij aan effectieve, klantgerichte zorg.