Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie wordt algemeen gezien als een specifieke taalontwikkelingsstoornis, waardoor de ontwikkeling van het lezen en/of spellen moeizaam verloopt. Aangenomen wordt dat fonologische verwerkingsproblemen (klankverwerkingsproblemen) de onderliggende oorzaak zijn van de lees- en spellingproblemen.

Problemen bij het lezen

De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide. Beluister het voorbeeld om een idee te krijgen van lezen met dyslexie.

 

 

 

 

Problemen bij de spelling

Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingsfouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

 

Problemen bij het schrijven

Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken doorgaans veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op. Omdat het handschrift vaak onleesbaar is, is het voor kinderen met dyslexie extra moeilijk om spellingsfoutjes te ontdekken en verbeteren. Vaak zijn ze beter in staat om de foutjes te herkennen als zij de woorden typen op de computer. 

 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Dyslexiebegeleiding

Dyslexie komt voor bij ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking. De problemen zijn in veel gevallen erfelijk, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Met behulp van gespecialiseerde dyslexiebehandeling kunnen de meeste mensen met dyslexie tegenwoordig succesvol worden behandeld. De dyslexiebehandelingen van het Dyslexie Collectief zijn niet alleen gericht op het lezen en spellen zelf, maar ook op de onderliggende fonologische processen en de klankstructuur van de Nederlandse taal. Een belangrijk aspect hierbij is de directe koppeling aan de betekenis (lezen met begrip).