Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Aanmelden rekenproblemen dyscalculie

Het Dyslexie Collectief biedt onderzoek en begeleiding voor rekenproblemen, dyscalculie.  

> Vanaf groep 6 dyscalculie

> Indicatie ERWD

> Ernstige rekenproblemen

> Hulp geboden op school

> Vergoed in Haarlem

> Overig: soms vergoed

meer lezen

Dyscalculie

"Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)."

 

(Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2008, p. 28).

 

Kenmerken van dyscalculie

Bij kinderen met dyscalculie kunnen de volgende kenmerken voorkomen. Zij hebben moeite met:

 • Het automatiseren van rekenfeiten. Hierdoor blijven kinderen bijvoorbeeld de telrij gebruiken om eenvoudige rekenopgaven op te lossen. 
 • Het uitvoeren van procedures en stappenplannen. 
 • Inzicht in ruimte, zoals het moeilijk kunnen plaatsen van getallen op een getallenlijn, inschatten van hoeveelheden en klokkijken.
 • Getalkennis. 

 

Andere veelvoorkomende problemen waar kinderen met rekenproblemen tegenaan kunnen lopen, zijn: 

 • Het afleiden van sommen uit redactie- contextopgaven.
 • Het uitvoeren van zelfcontrole tijdens het rekenen: kinderen met rekenproblemen weten niet waar ze op moeten letten.  
 • Het niet doorzien van verbanden tussen vergelijkbare, eerder opgeloste rekensommen: elke opgave is uniek.
 • Het ervaren van stress bij rekenen, hetgeen zich kan uiten in angst, lichamelijke klachten, vermijding, verzet etc. 

 

Wanneer aanmelden voor rekenonderzoek?

Dyscalculie wordt zelden eerder vastgesteld dan eind groep 5 of begin groep 6. In lagere groepen kan rekenonderzoek uitgevoerd worden ten behoeve van handelingsgerichte adviezen of verklaringen van de rekenproblemen. Er wordt dan nog niet gesproken van dyscalculie, maar van ernstige rekenproblemen. Over het algemeen worden de volgende richtlijnen aangehouden om aan te melden voor rekenonderzoek:

 • Er is sprake van V- (min) of E-scores op drie recente meetmomenten op de Cito-Rekentoetsen.
 • Er is sprake van een ernstige achterstand ten aanzien van leeftijds- en/of opleidingsgenoten.
 • Er is sprake geweest van minimaal 6 onderwijsmaanden gespecialiseerde rekenhulp.  

  

Wanneer aanmelden voor rekenbegeleiding?

 • Uw kind of leerling heeft hardnekkige problemen met rekenen. Vanuit school is rekenbegeleiding mogelijk, maar externe ondersteuning is gewenst.
 • Bij uw kind of leerling is dyscalculie of ernstige rekenproblemen vastgesteld. Rekenbegeleiding is gericht op het leren omgaan met de rekenproblemen.
 • Rekenbegeleiding is mogelijk op de basisschool en middelbare school.