Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Diagnostiek dyslexie

Dyslexie Collectief > Dyslexie > Diagnostiek

 

 


Vermoeden van dyslexie?

Dan kan aangemeld worden voor een dyslexieonderzoek.

Ouders en school leveren informatie aan over de ontwikkeling van het kind en de geboden hulp. Op basis van deze informatie bekijkt een Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog van het Dyslexie Collectief of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. Worden deze aanwijzingen gevonden, dan wordt uw kind uitgenodigd voor een dyslexieonderzoek (vergoed of particulier).

 

Een dyslexieonderzoek

Wat houdt dat in?

Duur:

Twee ochtenden. In sommige gevallen neemt het onderzoek één dagdeel in beslag, omdat bijvoorbeeld een eerder afgenomen intelligentieonderzoek nog actueel is.  

Tijdstip:

Meestal van 9:00-11:30 uur

Onderzoeker:

Een van de GZ-psychologen of orthopedagogen van het Dyslexie Collectief.

Verloop:

Op de eerste onderzoeksochtend vindt een kort kennismakingsgesprek plaats met kind en ouder(s). Daarna gaan de onderzoeker en het kind samen aan de slag met de taken. Tussendoor is er tijd voor pauze: eten, drinken, bewegen, kletsen of een spelletje. Aan het eind van de ochtend kan het kind weer worden opgehaald. 

Inhoud:

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 (PDDB) en omvat onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheid, onderliggende cognitieve vaardigheden die specifiek zijn voor dyslexie en een intelligentieonderzoek.  

Locatie:

Het Dyslexie Collectief heeft verschillende diagnostieklocaties. Alvast een kijkje nemen op de locatie waar uw kind is uitgenodigd? Bekijk de locatiefilms. 

 

Uitslag

Verschillende uitslagen mogelijk

Vergoed dyslexieonderzoek

Vastgesteld wordt of er sprake is van dyslexie, in welke mate en of er voldaan wordt aan de criteria voor vergoede dyslexiebegeleiding. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, wordt een dyslexieverklaring afgegeven en wordt zo spoedig mogelijk met de begeleiding gestart. De begeleiding wordt dan vergoed vanuit de gemeente.

Lees hier meer over de uitslagen van het onderzoek.

 

Particulier onderzoek

Het onderzoek geeft meer inzicht in het leerproces van het kind,  levert antwoord op de vraag: "Is er sprake van dyslexie?" en levert handelingsgerichte adviezen op voor ouders en school: "Welke begeleiding past het beste bij het kind?" Bij vaststelling van dyslexie, wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Dit geeft uw kind recht op het gebruik van hulpmiddelen en compensaties op school. Ook kan er voor particuliere lees- en spellingsbegeleiding gekozen worden. 

> Lees meer over particuliere begeleiding.

Kosten

Vergoed of niet vergoed?

Onder bepaalde voorwaarden wordt dyslexieonderzoek vergoed door de gemeenten. Dit hangt af van de leeftijd van uw kind, de ernst van de lees- en spellingsproblemen en geboden hulp op school. Als de diagnostiek niet vergoed wordt, kunt u er voor kiezen om het onderzoek zelf te bekostigen.

Lees meer over de voorwaarden voor vergoeding.

> Voor vragen over de kosten kunt u contact opnemen via info@pedagogencollectief.nl of telefonisch via 023-576 2552.

Aanmelden

Wat is de procedure?

Zowel ouders als school leveren informatie aan via formulieren. Deze zijn te downloaden op de aanmeldpagina voor vergoede of particuliere dyslexiezorg. In de formulieren staat beschreven waar u deze (bij voorkeur digitaal) naar toe kunt sturen. 

Het Dyslexie Collectief heeft contracten met verschillende gemeenten. Bekijk bij Aanmelden of het Dyslexie Collectief een contract heeft met de gemeente waarin uw kind woont. Sommige gemeenten (o.a. Bloemendaal) hebben een eigen verwijsprocedure.