Aanmelden voortgezet onderwijs

 

Het Dyslexie Collectief biedt onderzoek en/of begeleiding voor kinderen op de middelbare school

meer lezen

Contact

Dyslexie Collectief

Hoofdvestiging

Staten Bolwerk 60

2011 MN Haarlem

info@dysco.nl

Tel: 023 - 57 62 552

Begeleiding dyslexie VO

Er worden verschillende trainingen gegeven voor dyslexie in het voortgezet onderwijs. De trainingen zijn verdeeld in vier modules: Examentraining Begrijpend Lezen, Spelling en Grammatica, Engels en Dyslexie en ICT Hulpmiddelen.

 

Examentraining Begrijpend Lezen

Een intensieve persoonlijke training leesvaardigheid voor vmbo-t, havo en vwo.

Wat houdt het in?

Samen met een begeleider wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Eerst wordt geïnventariseerd waar het probleem precies zit. Dat kan zijn bij de formulering van open vragen of bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken of op een ander gebied.

In de lessen zoeken we samen naar de structuur van de tekst, naar signaalwoorden en kernzinnen. Begrijpend lezen is als een puzzel. Alle antwoorden staan in de tekst, nu moeten alleen de juiste antwoorden nog bij de vragen gevonden worden. Dat vraagt tijd, aandacht en concentratie en natuurlijk gerichte hulp.

Met wie?     

Individuele begeleiding van een vaste begeleider

Voor wie?   

Middelbare scholieren vmbo-t, havo en vwo

Hoe lang? 12 weken, 1 uur per week
Wanneer en waar? Locatie, dag en tijdstip is in overleg met de begeleider. 
Kosten:  
Contactpersoon: info@pedagogencollectief.nl
Inschrijven: Inschrijven kan door een mail te sturen o.v.v. 'Examentraining begrijpend lezen'. Spelling en Grammatica

Een individuele training voor middelbare scholieren die willen oefenen met spelling en grammatica. 

 Wat houdt het in?

Er worden hoge eisen gesteld aan leerlingen op het voortgezet onderwijs op het gebied van spelling. Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring is het mogelijk de spellingscontrole aan te zetten tijdens het centrale schoolexamen, wanneer zij het examen op de computer maken. Een spellingscontrole haalt echter niet alle gemaakte fouten eruit.

Denk aan de werkwoordspelling: Hoe zit het met o.t.t., o.v.t., v.t.t., v.t.t., het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord?

Als hier fouten mee gemaakt worden, ziet de computer dit niet als een fout geschreven woord.

Maar ook grammatica is soms lastig. Denk aan zinsontleding, woordsoorten kunnen benoemen: is het een werkwoordelijk gezegde of een naamwoordelijk gezegde en wat zijn ook al weer de koppelwerkwoorden?

 Met wie? 

Individuele begeleiding van een vaste begeleider

 Voor wie?  

Middelbare scholieren vmbo, havo en vwo

 Hoe lang?  12 weken, 1 uur per week
 Wanneer en waar? Locatie, dag en tijdstip is in overleg met de begeleider. 
 Kosten:  
 Contactpersoon:  info@pedagogencollectief.nl
 Inschrijven:  Inschrijven kan door een mail te sturen o.v.v. 'Spelling en Grammatica'. 

 

Engelse taal

Een individuele training Engelse taal voor middelbare scholieren met dyslexie.

 Wat houdt het in?

Engels is voor veel leerlingen met dyslexie een moeilijke taal om te leren. Dit komt omdat de taal heel onregelmatig is: als je een woord leest dan is het niet meteen duidelijk hoe je het woord moet uitspreken. Ook de spelling van het Engels is moeilijk, omdat één klank vaak op verschillende manieren geschreven kan worden.

Op school wordt Engels vaak thematisch aangeboden: leerlingen leren bijvoorbeeld woorden die met dieren te maken hebben. Er is op scholen weinig aandacht voor een stapsgewijze opbouw van de Engelse taal, terwijl dit voor veel leerlingen met dyslexie houvast geeft.

Hoe kan een leerling bij het leren van deze lastige taal geholpen worden?

In de training staat de opbouw van de Engelse taal centraal. Daarnaast zal er aandacht zijn voor leesvaardigheid, manieren om woordjes te leren en hulpmiddelen. Het is een individuele training, waarbij gekeken wordt naar de specifieke behoeften van de leerling. Natuurlijk worden de toetsen en de eigen schoolmethode meegenomen in de training.

 Met wie? 

Individuele begeleiding van een vaste begeleider

 Voor wie?  

Middelbare scholieren vmbo, havo en vwo

 Hoe lang?  Duur training in overleg met de begeleider. 
 Wanneer en waar? Locatie, dag en tijdstip is in overleg met de begeleider. 
 Kosten:  
 Contactpersoon: info@pedagogencollectief.nl
 Inschrijven:  Inschrijven kan door een mail te sturen.

 

ICT Voorlichting

Een groepsbijeenkomst of individueel advies over ICT Hulpmiddelen voor dyslexie.

Wat houdt het in?

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Er bestaan veel hulpmiddelen voor dyslexie, maar het overzicht is daardoor moeilijk.

Tijdens een informatieavond of groepsbijeenkomsten (kan op maat voor scholen, ouders en/of leerlingen aangeboden worden) wordt verteld welke compenserende hulpmiddelen er zijn en welke keuzes gemaakt kunnen worden. Aan bod komen de ICT-software zoals Kurzweil 3000, L2S, Sprint Plus, Claroread en verschillende apps. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en om een aantal programma’s te bekijken.

Tijdens een individuele afspraak (van gemiddeld 1 of 2 uur) kan ingegaan worden op specifieke vragen en kan op maat gekeken worden welke ICT-hulpmiddelen bij de leerling of de school het beste aansluiten.

Met wie?     

Deze voorlichting kan individueel gegeven worden of in groepsverband in de vorm van een informatieve bijeenkomst.

Voor wie?   

Voor ouders en/of middelbare scholieren

Hoe lang? Individueel 1 of 2 uur, groepsverband een avondbijeenkomst
Wanneer en waar?

Individueel: Locatie, datum en tijdstip in overleg. 

Groepsbijeenkomst: zie ook https://www.dyslexiecollectief.nl/pagina/ict-hulpmiddelen 

Kosten:  
Contactpersoon: info@pedagogencollectief.nl
Inschrijven:  Inschrijven kan door een mail te sturen o.v.v. 'ICT Hulpmiddelen'.