Contact

Dyslexie Collectief

Hoofdvestiging

Staten Bolwerk 60

2011 MN Haarlem

info@dysco.nl

Tel: 023 - 57 62 552

Aanmelden voortgezet onderwijs

Dyslexie Collectief > Aanmelden > Voortgezet onderwijs

 

 

Het komt voor dat lees- en spellingsproblemen niet op de basisschool opvallen vanwege een groot compenserend vermogen of doorzettingsvermogen van het kind. Vaak komen deze problemen dan wel aan het licht op de middelbare school, bijvoorbeeld bij de Signaleringstoets Dyslexie of bij het leren van vreemde talen. 

Onderstaande formulieren kunnen gebruikt worden om aan te melden voor:

  • Onderzoek naar dyslexie bij leerlingen op de middelbare school.
  • Begeleiding bij lees- en spellingsproblemen voor leerlingen op de middelbare school. 

Ouders

worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier > 

2. Informatie van basisschool   

Zoals leerlingvolgsysteem (LVS) of rapport.

3. Informatie over eerdere onderzoeken
    en/of  geboden begeleiding/ondersteuning      
    

Niet alleen op lezen en spellen, maar ook bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, logopedie, intensieve ondersteuning van ouders etc.

School

wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Vragen Voortgezet Onderwijs ingevuld door mentor

Download hier het leerlingdossier >

2. Recente cijferlijst van huidige school

 

3. Informatie over eerdere begeleiding/ondersteuning

 

Procedure

De ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar: 

dyslexie@pedagogencollectief.nl 

of naar

Staten Bolwerk 60, 
2011 MN, Haarlem.

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding. 

Tarieven

 
Dyslexieonderzoek en - begeleiding worden voor middelbare scholieren (vanaf 13 jaar) niet meer vergoed door de gemeenten. Bekostiging hiervan vindt door ouders en/of school plaats. Voor meer informatie over de tarieven, kunt u contact met ons opnemen.