Aanmelden vergoede dyslexiezorg

Dyslexie Collectief > Aanmelden > Vergoede dyslexiezorg

 

 

 

U kunt de volgende formulieren gebruiken om aan te melden voor:

  • Onderzoek bij vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)
  • Behandeling ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)
  • Overname behandeling ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)

Wat gebeurt er met de gegevens uit de formulieren? 

Klik hier voor onze privacyverklaring. 

Ouders

worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Aanmeldingsformulieren

Download het aanmeldingsformulier voor regio:

 

Haarlem / Heemstede / Zandvoort / IJmuiden

 

Bloemendaal*

 

Nieuw-Vennep

 

Hoofddorp

 

Beverwijk / Heemskerk

 

Emmeloord / Elburg / Harderwijk

2. Aanvullende rapporten eerdere
    onderzoeken

Indien EED elders is vastgesteld en/of behandeltraject gestart,
graag het onderzoeksverslag, de dyslexieverklaring en verslag van behandelaar toevoegen. 

School

wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Leerlingdossier

Download het leerlingdossier voor regio:

 

Gemeente Bloemendaal*

 

Overige gemeenten

2. Handelingsplannen / groepsplannen

En wanneer beschikbaar: rapporten van eerdere onderzoeken.

3. Uitdraai Leerlingvolgsysteem (LVS)

 

Procedure

Ouders en school leveren informatie aan middels bovenstaande formulieren. In de formulieren staat beschreven waar u deze (bij voorkeur digitaal) heen kunt sturen. Wanneer alle formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. Als het dossier ontvankelijk is verklaard, ontvangt u een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

* Afwijkende procedure gemeente Bloemendaal

Aanmelding gebeurt niet rechtstreeks bij het Dyslexie Collectief, maar vanuit school via de CJG-coach van Bloemendaal. School stuurt het ondertekende leerlingdossier en aanmeldformulier van ouders voor goedkeuring naar de CJG-coach (zie aanmeldformulier).

 Tarieven

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeenten.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Dyslexie Collectief via info@dyslexiecollectief.nl of 023-576 2552.

> Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden.