Aanmelden vergoede dyslexiezorg

Dyslexie Collectief > Aanmelden > Vergoede dyslexiezorg

 

 

 

U kunt de volgende formulieren gebruiken om aan te melden voor:

  • Onderzoek bij vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)
  • Behandeling ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)
  • Overname behandeling ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)

Ouders

worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Kopie van het paspoort van uw kind

U kunt KopieID-app (http://kopie-id.nl/) gebruiken om fraude te voorkomen.

2. Aanmeldingsformulieren

Download het aanmeldingsformulier voor regio:

 

Haarlem / Heemstede / Zandvoort / IJmuiden

 

Bloemendaal*

 

Nieuw-Vennep

 

Hoofddorp

 

Beverwijk / Heemskerk

 

Emmeloord / Elburg / Harderwijk

3. Aanvullende rapporten eerdere
    onderzoeken

Indien EED elders is vastgesteld en/of behandeltraject gestart,
graag het onderzoeksverslag, de dyslexieverklaring en verslag van behandelaar toevoegen. 

School

wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Leerlingdossier

Download het leerlingdossier voor regio:

 

Gemeente Bloemendaal*

 

Overige gemeenten

2. Handelingsplannen / groepsplannen

En wanneer beschikbaar: rapporten van eerdere onderzoeken.

3. Uitdraai Leerlingvolgsysteem (LVS)

 

Procedure

Ouders en school leveren informatie aan middels bovenstaande formulieren. In de formulieren staat beschreven waar u deze (bij voorkeur digitaal) heen kunt sturen. Wanneer alle formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. Als het dossier ontvankelijk is verklaard, ontvangt u een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

* Afwijkende procedure gemeente Bloemendaal

Aanmelding gebeurt niet rechtstreeks bij het Dyslexie Collectief, maar vanuit school via de CJG-coach van Bloemendaal. School stuurt het ondertekende leerlingdossier en aanmeldformulier van ouders voor goedkeuring naar de CJG-coach (zie aanmeldformulier).

 Tarieven

Onder bepaalde voorwaarden wordt onderzoek en/of behandeling vergoed door de gemeenten.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Dyslexie Collectief via info@dyslexiecollectief.nl of 023-576 2552.

> Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden.