Contact

Dyslexie Collectief

Hoofdvestiging

Staten Bolwerk 60

2011 MN Haarlem

info@dysco.nl

Tel: 023 - 57 62 552

Aanmelden rekenproblemen dyscalculie

Dyslexie Collectief > Aanmelden > Dyscalculie

 

 

Onderstaande formulieren kunnen gebruikt worden om aan te melden voor:

  • Onderzoek naar dyscalculie
  • Begeleiding bij dyscalculie of rekenproblemen


Zowel ouders als school leveren informatie aan via onderstaande formulieren.

Ouders

worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Aanmeldformulier 

Aanmeldformulier voor rekenonderzoek

Aanmeldformulier voor rekenbegeleiding

2. Informatie over eerdere onderzoeken en/of  geboden begeleiding

 

School

wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Leerlingdossier ondertekend door directie

Download hier het leerlingdossier >

2. Recente en volledige uitdraai van het  Leerlingvolgsysteem (LVS)    

 

3. Beschikbare handelingsplannen / groepsplannen
    en wanneer beschikbaar rapporten van eerdere onderzoeken

 

Procedure

De ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar: 

dyslexie@pedagogencollectief.nl 

of naar

Staten Bolwerk 60, 
2011 MN, Haarlem.

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding. 

Tarieven

 

Onder bepaalde voorwaarden wordt het onderzoek naar rekenproblemen door de gemeente Haarlem vergoed. Woont uw kind in een andere gemeente? Dan wordt het onderzoek in sommige gevallen vergoed als er sprake is bijkomende problematiek. In overige gevallen wordt het onderzoek door ouders en/of school bekostigd. 

Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met het Dyslexie Collectief via 023-576 2552.