Aanmelden particuliere dyslexiezorg

 Dyslexie Collectief > Aanmelden > Particuliere dyslexiezorg

 

Onderstaande formulieren kunnen gebruikt worden om aan te melden voor:

  • Onderzoek naar dyslexie
  • Begeleiding bij dyslexie of lees- en spellingsproblemen


Bekostiging vindt plaats door ouder(s) en/of school.

Ouders

worden verzocht de volgende formulieren in te vullen en op te sturen:

1. Aanmeldformulier dyslexieonderzoek of -behandeling /particulier

Download hier het aanmeldformulier > 

2. Bij aanmelding voor behandeling, graag het onderzoeksrapport,
    waaruit dyslexie blijkt, meesturen met het aanmeldformulier.      

 

School

wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:

1. Leerlingdossier dyslexieonderzoek /particulier

Download hier het leerlingdossier >

2. Uitdraai Leerlingvolgsysteem (LVS)    

 

3. Beschikbare handelingsplannen / groepsplannen
    en wanneer beschikbaar rapporten van eerdere onderzoeken

 

Procedure

De ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar: 

info@dyslexiecollectief.nl 

of naar

Staten Bolwerk 60,
2011 MN, Haarlem.

Wanneer de formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt het dossier beoordeeld. U ontvangt een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding. 

Tarieven

 
Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen. Mocht u beroep willen doen op de vergoedingsregeling, bekijk hier de voorwaarden en hier de aanmeldformulieren.