Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Aanmelden

Dyslexie Collectief > Aanmelden

 

Aanmelden kan voor

onderzoek naar of behandeling van:

Aanmeldprocedure

I: Formulieren aanleveren

Zowel ouders als school leveren informatie aan middels aanmeldformulieren.

II: Ontvangstbevestiging

Wanneer alle formulieren aangeleverd zijn, krijgt u een ontvangstbevestiging via de mail.

III: Screening van dossier

Het dossier wordt bekeken door een Orthopedagoog Generalist of een GZ-psycholoog van het Dyslexie Collectief. In sommige gevallen is verder onderzoek naar of begeleiding van dyslexie of dyscalculie (nog) niet nodig. Als er wel voldoende aanwijzingen worden gevonden, wordt bekeken of er wordt voldaan aan de criteria voor vergoede zorg.

IV: Uitnodiging voor onderzoek/begeleiding Als het dossier ontvankelijk is verklaard, ontvangt u via de mail een uitnodiging met een voorstel voor een onderzoeksdatum of startdatum voor begeleiding.

 

Vergoeding of geen vergoeding?

Onder bepaalde voorwaarden wordt dyslexieonderzoek vergoed door de gemeenten. Als de diagnostiek of behandeling niet vergoed wordt, betekent het niet dat er geen sprake kan zijn van dyslexie: er kan sprake zijn van een lichtere vorm. U kunt er dan voor kiezen om het onderzoek of de begeleiding zelf te bekostigen. Indien uit het onderzoek dyslexie blijkt, wordt een dyslexieverklaring afgegeven, waarmee uw kind recht heeft op de beschikbare hulpmiddelen en compensaties.

> Lees hier meer over de voorwaarden.

Voor dyscalculie geldt dat onderzoek en behandeling onder bepaalde voorwaarden door de gemeente Haarlem vergoed wordt. In overige gemeenten wordt het soms vergoed. 

Contracten met gemeente

Het Dyslexie Collectief heeft contracten met alle gemeenten uit de volgende zorgregio's:

  • Zuid-Kennemerland
  • Midden-Nederland
  • Haarlemmermeer
  • Noord-Veluwe
  • IJsselland
  • IJmond